Mua nhà là một tiến trình phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi có thể giúp đỡ.

 
 

Điều hướng phía tài chính trong việc mua nhà có thể khiến bạn cảm thấy áp lực. Wild Horse Estates đây để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh khi đánh giá các lựa chọn cho vay mua nhà. Từ việc tìm hiểu mức độ bạn đủ điều kiện vay đến việc nộp đơn vay và tất cả những việc cần thiết, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn!

DANH SÁCH TÀI LIỆU CHO VAY MUA NHÀ

Tài liệu về thu nhập:

Người lao động:

  • 2 phiếu lương gần nhất của công việc hiện tại.
  • W-2 năm 2018 và W-2 năm 2019.

Tự kinh doanh:

  • Thư của CPA xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp trong 2 năm.
  • Báo cáo Lãi/Lỗ từ Đầu năm đến Nay.
  • 2 tháng sao kê tài khoản ngân hàng kinh doanh hiện tại.
  • 2 năm tờ khai thuế với tất cả các lịch trình 2018, 2019 được yêu cầu cho Người lao động và Tự kinh doanh.

Tài sản:

  • 2 tháng sao kê tài khoản ngân hàng hiện tại (tất cả các trang) hoặc báo cáo quý gần nhất: 401K, IRA, Cổ phiếu, Trái phiếu, Quỹ chung Khoán, vv.
  • Thẻ ID và thẻ SSN
  • Đơn vay và Ủy quyền cho người vay (cần ký tay).

Đăng ký vay tiền

Loan Apply Form

For any inquiries please email or call714-300-8223